โปรโมชั่น

สมาชิกใหม่ ลุ้นรับ รางวัล สูงสุด 30,000 บาท เดือนละ 3 รอบ!

 • สมาชิกที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เล่นปกติที่มี Turnover มากกว่า 30,000 และมีการเล่นมากกว่า 10 วันขึ้นไป ใน 30 วันก่อนการจับฉลาก
 • จะจับรางวัลจากรายชื่อผู้ที่สมัครใหม่ในแต่ละรอบเท่านั้น
 • หากตรวจสอบพบว่ามีการเล่นที่จงใจเล่นเพื่อรับรางวัลจะหมดสิทธิ์
 • การตัดสินและให้รางวัลของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จับรางวัลทุกวันที่ 1, 11 และ 21
 • ติดต่อรับได้ภายใน 2 วันหลังจากประกาศผล

สมาชิกใหม่ ลุ้นรับ รางวัล สูงสุด 30,000 บาท เดือนละ 3 รอบ!

 • สมาชิกที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เล่นปกติที่มี Turnover มากกว่า 30,000 และมีการเล่นมากกว่า 10 วันขึ้นไป ใน 30 วันก่อนการจับฉลาก
 • จะจับรางวัลจากรายชื่อผู้ที่สมัครใหม่ในแต่ละรอบเท่านั้น
 • หากตรวจสอบพบว่ามีการเล่นที่จงใจเล่นเพื่อรับรางวัลจะหมดสิทธิ์
 • การตัดสินและให้รางวัลของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จับรางวัลทุกวันที่ 1, 11 และ 21
 • ติดต่อรับได้ภายใน 2 วันหลังจากประกาศผล

สมาชิกใหม่ ลุ้นรับ รางวัล สูงสุด 30,000 บาท เดือนละ 3 รอบ!

 • สมาชิกที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เล่นปกติที่มี Turnover มากกว่า 30,000 และมีการเล่นมากกว่า 10 วันขึ้นไป ใน 30 วันก่อนการจับฉลาก
 • จะจับรางวัลจากรายชื่อผู้ที่สมัครใหม่ในแต่ละรอบเท่านั้น
 • หากตรวจสอบพบว่ามีการเล่นที่จงใจเล่นเพื่อรับรางวัลจะหมดสิทธิ์
 • การตัดสินและให้รางวัลของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จับรางวัลทุกวันที่ 1, 11 และ 21
 • ติดต่อรับได้ภายใน 2 วันหลังจากประกาศผล

โปรโมชั่น